1
ว่า “Social” คือ สังคม ซึ่งในที่นี้จะเป็นสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในขณะนี้

คำว่า “Media” คือ สื่อ หมายคือ รายละเอียด เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ ฯลฯเพราะฉะนั้นคำว่า Social Media ก็เลยหมายคือ สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการสนองตอบด้านสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆก็คือเว็บที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีความเกี่ยวข้องโต้ตอบกันได้นั่นเอ
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments
Statistics