1
ว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายคือสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในตอนนี้

คำว่า “Media” คือ สื่อ หมายคือ รายละเอียด เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ ฯลฯโดยเหตุนี้คำว่า Social Media ก็เลยเป็น สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการสนองตอบทางสังคมได้หลายแนวทาง โดยผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีความสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นั
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments
Statistics